Projects


Rozvoj informačních systémů pro podporu procesního řízení administrativních a správních agend VVŠ

Supervisor: Ing. Aleš Vincenc


Basic information
   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Centralizovaného projektu se účastní všechny veřejné vysoké školy, které používají pro podporu řízení ekonomiky a zpracování personálních a mzdových agend informační systém SAP, který je na všech školách v současné době ve verzi ECC 6.0, jehož prvotní implementace probíhala v letech 2004-2006. Při implementaci se sice vyšlo ze společného základu, nicméně každá VVŠ má své vlastní řešení, které odpovídá informačním potřebám daných ekonomicko-správních procesů školy.
Kind of project:RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Department:
Department of Information Technology (CUD)
Project identification:
TR9140021
Project status:
Defended
Project start date :
01. 01. 2014
Project close date:31. 12. 2014
Number of workers in the project:
1
Number of official workers in the project:
0