Projekty


Zhodnocení odpadů z vinohradnictví a vinařství na biologicky aktivní látky

Garant: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky   Financování   Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cílem projektu je vytvoření vědecky podloženého postupu pro reprezentativní odběr, přípravu a zpracování vzorků odpadních látek z vinohradnictví a vinařství (réví, třapiny, matoliny), vlastní analýzu vzorků biomasy vybraného druhu réví, dále vybraných třapin a matolin na obsah resveratrolu, jeho dimerů a oligomerů, dalších polyfenolických látek a lignanů.
Druh projektu:Jiný (Jiný projekt)
Pracoviště:Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Identifikace projektu:COST CZ LD 14038
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:LD14038
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 04. 2014
Datum ukončení projektu:30. 11. 2016
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:3
Počet výsledků na projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.odpovědný řešitel
Ing. Pavel Híc, Ph.D.řešitel
Ing. Ivo Soural, Ph.D.řešitel