ProjektyHelp


Produkce jamu a potravinová bezpečnost v Nigérii

Garant: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.


Základní informace
   
Pracovníci
   
Výsledky   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Tento projekt se věnuje výzkumu možností rozvoje produkce Yamu jako klíčové komodity zemědělství v Nigérii. Zabývá se významem produkce Yam v kontextu trhu i socioekonomických charakteristik místních zemědělců, jeho rozvoje v konkrétním regionu pro růst potravinové bezpečnosti v logu místní vlády Benue státu Nigérie. Projekt zahrnuje i výzkum a dotazníkové šetření v daném regionu. V závěru budou formulována doporučení pro podporu řešení současných problémů pěstování Yam a jeho posklizňové úpravy jako cesty pro udržitelnou produkci Yam a jeho přínosu pro potravinovou bezpečnost v oblastech vhodných pro výrobu této komodity.
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Identifikace projektu:
IGA 14/2014
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
16. 03. 2014
Datum ukončení projektu:
15. 03. 2015
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
6