Projekty


Vize obyvatel o krajině vybraných obcí mikroregionu Slezská Harta

Garant: Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.


Základní informace            


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cílem projektu je na území obcí sousedících s přehradní nádrží Slezská Harta v okrese Bruntál identifikovat názory místních obyvatel na rozvoj krajiny regionu. Jedná se konkrétně o osm obcí: Mezina, Dlouhá Stráň, Razová, Leskovec nad Moravicí, Roudno, Bílčice, Karlovec a Nová Pláň. K dosažení cíle projektu budou shromažďována primární data z jednotlivých obcí zaměřená na názory a vize obyvatel o krajině řešeného regionu.
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Identifikace projektu:
7/2014
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 04. 2014
Datum ukončení projektu:
31. 03. 2015
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
4
Počet výsledků na projektu:
1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
řešitel
řešitel
řešitel
metodický řešitel