Projekty


Vize obyvatel o krajině vybraných obcí mikroregionu Slezská Harta

Garant: Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cílem projektu je na území obcí sousedících s přehradní nádrží Slezská Harta v okrese Bruntál identifikovat názory místních obyvatel na rozvoj krajiny regionu. Jedná se konkrétně o osm obcí: Mezina, Dlouhá Stráň, Razová, Leskovec nad Moravicí, Roudno, Bílčice, Karlovec a Nová Pláň. K dosažení cíle projektu budou shromažďována primární data z jednotlivých obcí zaměřená na názory a vize obyvatel o krajině řešeného regionu.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Identifikace projektu:7/2014
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 04. 2014
Datum ukončení projektu:31. 03. 2015
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:4
Počet výsledků na projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Kristýna Czasch Vejtasovářešitel
Ing. Branislav Kohútřešitel
Ing. Jitka Sedlerovářešitel
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.metodický řešitel