Projekty


Etapa 4. Aspekty ochrany lesa a management živočichů

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky   Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:eTS VZ (Etapa tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:04/04
Stav projektu:Řešený
Hlavní projekt:Dílčí záměr 04: Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:15