Projekty


Vývoj spolehlivého systému pro detekci a kvantifikaci patogenů způsobujících onemocnění kmínků révy a mapování výskytu tohoto onemocnění v ČR

Garant: doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci
   
   Financování   Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Onemocnění kmínků révy vinné (dále GTD -- z anglického "Grapevine Trunk Diseases") se v posledních 30 letech stalo pro produkční vinice celosvětově nejdestruktivnějším faktorem. Je proto alarmující, že přes tento silně negativní hospodářský dopad nebyla tato problematika v podmínkách EU, a potažmo také v ČR, dosud komplexně řešena. Stále zde proto zůstává otevřena celá řada základních otázek jako například který z patogenů je pro rozvoj choroby primární a který až sekundární popř. symbióza kterých patogenů je pro propuknutí tohoto onemocnění zásadní. Situace se pak stává ještě složitější tím, že spektrum zaznamenaných patogenů a intenzita projevu symptomů je silně ovlivňována faktory, jako jsou geografické podmínky dané vinohradnické oblasti, použitá kulturní odrůda, odrůda použitá jakožto podnož, ročník, stáří vinohradu a další možná lokální specifika. Z hlediska dostupných opatření, jak výskyt a šíření GTD ve vinohradech kontrolovat, jsou možnosti velmi omezené. Fungicidy účinkující v případě tohoto onemocnění byly pro svou toxicitu zakázány, takže momentálně vlastně ani nejsou dostupné žádné efektivně působící ozdravovací přípravky. Proto je nezbytné vyvinout vhodné alternativy ke kontrole a v ideálním případě také k redukci výskytu GTD ve vinohradech. V předkládaném projektu je jedním z cílů hlubší studium patogenů podezřelých z nastartování/rozvoje GTD, a to na molekulární úrovni. K tomu budou využity metody založené na sekvenování (kapilární a také tzv. sekvenování nové generace - NGS).Na základě výsledků získaných ze sekvenačních experimentů, spolu s využitím spolupráce s dalšími kolegy v rámci akce COST, se projekt dále bude zabývat vývojem/ověřováním detekčních metod založených na standardní specifické PCR anebo Real-TimePCR.Neméně důležitou součástí řešení projektu bude vyhledávání a skrínink výskytu GTD v moravských vinohradnických oblastech. Zde bude využita dlouholetá spolupráce řešitelského pracoviště s praxí v oblasti sledování zdravotního stavu vinic.
Druh projektu:
Jiný (Jiný projekt)
Pracoviště:
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
Identifikace projektu:COST-LD14051
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:LD14051
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
14. 04. 2014
Počet pracovníků projektu:
6
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:1