Projekty


Vybrané aspekty finančního řízení podniků

Garant: doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Předmětem výzkumného úkolu v první fázi je problematika financování podniků rizikovým kapitálem v tuzemsku a v druhé fázi bude pozornost zaměřena na fenomén synergického efektu akvizicí v podmínkách České republiky
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Identifikace projektu:9/2014
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 04. 2014
Datum ukončení projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:5