ProjectsHelp


Vybrané aspekty finančního řízení podniků

Supervisor: doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.


Basic information
   Workers
   
Results
   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Předmětem výzkumného úkolu v první fázi je problematika financování podniků rizikovým kapitálem v tuzemsku a v druhé fázi bude pozornost zaměřena na fenomén synergického efektu akvizicí v podmínkách České republiky
Kind of project:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Department:
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Project identification:
9/2014
Project status:
Defended
Project start date :
01. 04. 2014
Project close date:
31. 12. 2014
Number of workers in the project:
2
Number of official workers in the project:
0
Number of results in the project:5