ProjektyHelp


Vybrané aspekty finančního řízení podniků

Garant: doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Předmětem výzkumného úkolu v první fázi je problematika financování podniků rizikovým kapitálem v tuzemsku a v druhé fázi bude pozornost zaměřena na fenomén synergického efektu akvizicí v podmínkách České republiky
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Identifikace projektu:
9/2014
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 04. 2014
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:
5