Projekty


Stanovení významnosti synergického účinku viru šárky švestky (PPV) a fytoplazmy evropské žloutenky peckovin (ESFY) v infikovaných stromech broskvoní.

Garant: Ing. Jana Horsáková, Ph.D.


Základní informace
   
   
Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Hodnocení synergismu mezi virem šarky švestky a fytoplazmou evropské žloutenky probíhalo v letech 2011. V rámci pokusu byly sledovány 2 odrůdy broskvoní Symphonie a Royal Glory. Stromy vykazující symptomy PPV byly uměle infikovány fytoplazmou ESFY, druhou variantou byly stromy se symptomy fytoplazmy ESFY uměle infikované na virem PPV (kmen PPV-D) a poslední variantou byly stromy vždy pouze s jedním patogenem sloužící jako kontrola. Hodnocení synergického/antagonistického účinku probíhalo pomocí vizuálního sledování převládajících symptomů charakteristických pro daný patogen a na základě kvantifikace obsahu patogenních částic (real-time PCR, stanovení titru v DAS-ELISA).
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav ovocnictví (ZF)
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 03. 2011
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0