ProjektyHelp


Etapa 3. Biotičtí činitelé v souvislostech s měnícími se stanovištními podmínkami

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   
   
Výsledky   Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
eTS VZ (Etapa tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
03/03
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:Dílčí záměr 03: Revitalizace horských lesních ekosystémů poškozených imisemi (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
15