Projekty


Faktory vývoje likvidity ve vybraných bankovních systémech států střední Evropy

Garant: doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracovisko:Mendelova univerzita v Brně
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 03. 2014
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Jana Laštůvková, Ph.D.pozorovatel