ProjektyHelp


Etapa 2. Zefektivnění hospodaření v imisních oblastech cílenou revitalizací půdy

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace   Pracovníci      
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
eTS VZ (Etapa tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:03/02
Stav projektu:Řešený
Hlavní projekt:
Dílčí záměr 03: Revitalizace horských lesních ekosystémů poškozených imisemi (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
2