ProjektyHelp


Etapa 1. Stav a prognóza vývoje klimatických a imisních poměrů

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   
      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
eTS VZ (Etapa tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
03/01
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:Dílčí záměr 03: Revitalizace horských lesních ekosystémů poškozených imisemi (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0