ProjektyHelp


Dílčí záměr 05: Optimalizace procesů zpracování dřeva a kompozitních materiálů na bázi dřeva

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace   
   
Harmonogram
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Česká republika patří současnou úrovní produkce surového dříví, dosahující 1,3 m3/obyvatele k předním evropským státům. Avšak spotřeba výrobků ze dřeva je u nás ve srovnání s vyspělými zeměmi, ale i evropským průměrem extrémně nízká. Složitá situace na českém dřevařském trhu souvisí s některými evropskými trendy. Evropská bilance produkce a spotřeby výrobků ze dřeva je silně ovlivněna především exportem a importem surového dříví. Odbytové možnosti na domácím trhu jsou však i nadále menší než výrobní kapacity. Primárním cílem řešení je zvýšení konkurenceschopnosti českých výrobků na světových trzích vývojem nových výrobků, technologických postupů a služeb s cílem zvýšení hodnoty dřeva a výrobků ze dřeva na trhu se zdůrazněním nezatěžování životního prostředí výrobou, zpracováním, užíváním a likvidací dřeva ve všech oblastech použití. Obsahem řešení je (1) experimentální hodnocení materiálových vlastností, včetně tvorby, simulace a verifikace materiálových modelů, (2) odvození fenomenologických popisů interakce materiálu s okolím, a (3) optimalizace zpracování a užití dřeva a kompozitních materiálů na bázi dřeva. Je tak pokryta široká oblast, umožňující komplexní pohled na dřevo jako standardní materiál. Řešení výzkumných úkolů na univerzitě umožňuje získané poznatky téměř okamžitě aplikovat ve vzdělávací činnosti, která nabízí multi-oborovou analýzu zmiňovaných problematik a poskytuje zpětnou odezvu, zvyšující tak univerzálnost výstupů řešených výzkumných cílů.
Druh projektu:TS VZ (Tematický směr výzkumného záměru)
Pracoviště:Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
DZ 05
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:
Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
prof. Dr. Ing. Petr HoráčekKoordinátor dílčího záměru
prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Koordinátor VZ