Projekty


Cestovní ruch jako alternativní odvětví pro rozvoj jihomoravského venkova?

Garant: prof. Dr. Ing. Milada Šťastná


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 03. 2014
Datum ukončení projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:
9
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
10