Projekty


Ftaláty v masných výrobcích v závislosti na době skladování a použitých obalech

Garant: prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Balení potravin je důležitý způsob jak uchovávat potraviny, prodloužit jejich životnost a chránit je před vnějšími vlivy. V posledních letech je zaznamenán velký nárůst výroby plastifikátorů (změkčovadel), které se používají při výrobě plastických hmot a staly se všudypřítomnými a významnými kontaminanty životního prostředí. Nejčastěji používaná změkčovadla jsou estery kyseliny ftalové (ftaláty, PAE), které se používají za účelem zvýšení měkkosti a flexibility materiálu a mohou tvořit až 50 % finálního výrobku. Ftaláty nejsou v materiálu pevně vázány kovalentní vazbou a mohou se uvolňovat do okolního prostředí těkáním, vyluhováním nebo migrací. Mezi toxické a nejčastěji se vyskytující ftaláty patří di-n-butyl ftalát (DBP) a di-2-ethylhexyl ftalát (DEHP), které jsou lipofilního charakteru a kumulují se v tukových tkáních. Cílem tohoto projektu bude stanovení esterů kyseliny ftalové v obalech, které se používají na balení masných výrobků, stanovení PAE v díle a sledování případné migrace ftalátů z obalů do masných výrobků po dobu trvanlivosti.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav technologie potravin (AF)
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 03. 2014
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0