Projekty


Vliv sucha na půdní mikrobiální aktivity a na hydrofobicitu půdy

Garant: Ing. Jaroslav Záhora, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracovisko:Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:28. 10. 2012
Dátum ukončenia projektu:28. 10. 2012
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Jakub Elbl, Ph.D.Řešitel
Ing. Jaroslav Záhora, CSc.Garant