Projekty


Vliv sucha na půdní mikrobiální aktivity a na hydrofobicitu půdy

Garant: Ing. Jaroslav Záhora, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:28. 10. 2012
Datum ukončení projektu:28. 10. 2012
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Jakub Elbl, Ph.D.Řešitel
Ing. Jaroslav Záhora, CSc.Garant