Projekty


Vliv sucha na půdní mikrobiální aktivity, půdní hydrofobicitu a vyplavování živin z orné půdy

Garant: Ing. Jaroslav Záhora, CSc.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Identifikace projektu:
IP19/2014
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 03. 2014
Datum ukončení projektu:01. 03. 2015
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:2
Počet výsledků na projektu:
11

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Řešitel
Ing. Jaroslav Záhora, CSc.Garant