Projekty


Markery asistovaná resistence vůči viru šarky švestek.

Garant: prof. Dr. Ing. Boris Krška


Základní informace   Pracovníci   Výsledky   Financování   Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:RP EK (Rámcové programy EK)
Pracoviště:Ústav ovocnictví (ZF)
Identifikace projektu:613654
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 12. 2013
Datum ukončení projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:3
Počet výsledků na projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.spoluřešitel
Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.spoluřešitel
prof. Dr. Ing. Boris Krškagarant