Projekty


Analýza možnosti využití segmentace leteckých snímků lesa s bohatou strukturou pro zpřesnění statistické provozní inventarizace

Garant: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V roce 2012 byl na Školním lesním podniku "Masarykův les" Křtiny inventarizován soubor porostů v převodu na výběrný les metodou statistické provozní inventarizace. Tato metoda je v podmínkách ČR relativně nová. Její výhodou je, že je jako podklad pro tvorbu lesního hospodářského plánu velice levná a univerzální pro jakýkoliv typ hospodaření. Přednostně však byla designována pro lesy s bohatou strukturou. Hlavním charakteristickým rysem metody je skutečnost, že se data o stavu lesa periodicky sbírají na síti trvalých zkusných ploch. Od počtu ploch se odvíjí cena i přesnost inventarizace. Vyšší počet ploch přináší vyšší přesnost a také vyšší náklady. Přesnost inventarizace může zvýšit procedura tzv. poststratifikace, tzn. rozdělení celku (inventarizovaného objektu) na dílčí části, které se vyznačují nižší vnitřní variabilitou dat. V pasečném lese je velice účinným stratifikátorem věk. Ve strukturně bohatém lese není možné údaj o věku porostů využít jednoduše proto, že se neeviduje a není k dispozici. Cílem projektu je ověřit možnost použít pro poststratifikaci dat inventarizace analýzu leteckých snímků lesa, přesněji automatickou, poloautomatickou, či manuální segmentaci na homogenní části. Projekt si klade za cíl přispět k problematice využitelnosti provozní inventarizace lesa jako podkladu pro lesní hospodářské plánování ve strukturně bohatých lesích ČR.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracovisko:Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF), Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Identifikácia projektu:20/2014
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:09. 02. 2014
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3
Počet výsledkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Michal Kneifl, Ph.D.garant
Ing. Jaroslav Bartůněkhlavní řešitel
Ing. Martin Machala, Ph.D.řešitel