Projekty


Výukové programy zaměřené na pěstování ovoce včetně zdravotního významu

Garant: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci   Harmonogram   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Výzkumný ústav šlechtitelský a ovocnářský, s.r.o.(dále jen VŠUO) působí v Holovousích od roku 1951. Ústav klade velký důraz na svou regionální působnost - je významným zaměstnavatelem na Hořicku a dlouhé roky buduje spolupráci s odbornými SŠ v regionu. Jako zaměstnavatel absolventů odborných SŠ a VŠ i jako odborný konzultant diplomových a disertačních prací poskytuje partnerským školám zpětnou vazbu o uplatnitelnosti jejich absolventů na trhu práce. Obě strany vidí rezervy, co do počtu absolventů, tak do kvality vzdělávání, resp. v rozsahu praktických dovedností.
Druh projektu:OP (Operační programy)
Pracovisko:Děkanát ZF (ZF)
Identifikácia projektu:CZ.1.07/2.3.00/45.0045
Stav projektu:Obhájený
Dátum začatia projektu:01. 04. 2014
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2015
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Jana Nečasovávěcný manažér projektu
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.odpovědný řešitel za ZF