Projekty


Degradace půdy a její vliv na komplex půdních vlastností včetně návrhu nápravných opatření k obnově agroekologických funkcí půdy

Garant: Ing. Martin Brtnický


Základné informácie   Pracovníci   Výsledky      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracovisko:Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Identifikácia projektu:QJ1230066
Identifikácia projektu podľa CEP, CEZ:QJ1230066
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:02. 04. 2012
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:18