Projekty


Degradace půdy a její vliv na komplex půdních vlastností včetně návrhu nápravných opatření k obnově agroekologických funkcí půdy

Garant: Ing. Martin Brtnický


Základní informace
   
   Výsledky
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Identifikace projektu:
QJ1230066
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:QJ1230066
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:02. 04. 2012
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:18