ProjektyHelp


02/03/06 Koloběh uhlíku a dusíku na úrovni ekosystému v různých vývojových fázích lesa

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   
Pracovníci   Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Režim uhlíku a dusíku jsou základními atributy fungování stabilních lesních ekosystémů. Výzkum je zaměřen na hodnocení bilance uhlíku dusíku v různých fázích vývoje lesa s ohledem na optimalizaci hospodářských postupů (obnova resp. přeměna sekundárních smrkových porostů). Prioritami výzkumu jsou procesy v půdě a vztah k rezílienci na úrovni ekosystému. Výzkum je situován na ekosystémový stacionár Rájec-Němčice a na srovnávací plochy na Drahanské vrchovině.
Druh projektu:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
02/03/06
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:Etapa 3. Ekologické důsledky pěstování smrkových monokultur (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:12
Počet oficiálních pracovníků projektu:
1
Počet výsledků na projektu:
41

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Řešitel