ProjektyHelp


02/03/06 Koloběh uhlíku a dusíku na úrovni ekosystému v různých vývojových fázích lesa

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace   Pracovníci
   
Výsledky
   Harmonogram   


Následující tabulka zobrazuje seznam výsledků přidaných k projektu "02/03/06 Koloběh uhlíku a dusíku na úrovni ekosystému v různých vývojových fázích lesa".

Publikace
Druh publikace
Odpovědnost
Podrobnosti
Alternativní způsob pěstování buku lesního na Školním lesním podniku "Masarykův les" Křtiny -- výsledky za rok 2005
Remeš, Michal -- Menšík, Ladislav
Alternativní způsob pěstování buku lesního na Školním lesním podniku "Masarykův les" Křtiny -- výsledky za rok 2005. In Zborník anotácií 46. medzinárodnej lesníckej konferencie ŠVOČ. Technická univerzita vo Zvolene: Vydavatel'stvo TU vo Zvolene, 2006, s. 50. ISBN 80-228-1600-0.
článek ve sborníku
Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.prohlížet
Aluminium, cation exchange capacity and the percentage of base saturation of forest floor in various stand types of the Drahanská vrchovina Upland in the Czech Republic
Fabiánek, Tomáš -- Menšík, Ladislav -- Drápelová, Ida -- Kulhavý, Jiří
Aluminium, cation exchange capacity and the percentage of base saturation of forest floor in various stand types of the Drahanská vrchovina Upland in the Czech Republic. In The Natural History of Aluminium: From Non-Selection to Natural Selection. Eighth Keele Meeting on Aluminium. Book of Abstracts. 1. vyd. Prague: Czech University of Life Science in Prague, 2009, ISBN 978-80-213-1910-3.
abstrakt ve sborníku
Dissolved organic carbon concentrations under conditions of different forest composition
Remeš, Michal -- Kulhavý, Jiří
Dissolved organic carbon concentrations under conditions of different forest composition. Journal of forest science. 2009. sv. 55, č. 5, s. 201--207. ISSN 1212-4834.
článek v periodikuprohlížet
Dissolved organic carbon fluxes in spruce stand throughfall and soil water in the Moravian-Silesian Beskids
Drápelová, Ida -- Kulhavý, Jiří
Dissolved organic carbon fluxes in spruce stand throughfall and soil water in the Moravian-Silesian Beskids. Beskydy = The Beskids bulletin. 2009. sv. 2009, č. 1, s. 9--19. ISSN 1803-2451.
článek v periodikuRNDr. Ida Drápelováprohlížet
Dissolved organic carbon in seepage waters under beech and spruce forests in the upland area
Remeš, Michal -- Menšík, Ladislav -- Kulhavý, Jiří
Dissolved organic carbon in seepage waters under beech and spruce forests in the upland area. In ConForest Working Session 6. 2007, s. 11.
abstrakt ve sborníku
Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.
Effects of spruce, beech and mixed commercial stand on humus conditions of forest soils
Fabiánek, Tomáš -- Menšík, Ladislav -- Tomášková, Ivana -- Kulhavý, Jiří
Effects of spruce, beech and mixed commercial stand on humus conditions of forest soils. Journal of forest science. 2009. sv. 55, č. 3, s. 119--126. ISSN 1212-4834.
článek v periodiku
prohlížet
Ekologické aspekty transformace smrkových monokultur
Menšík, Ladislav
Ekologické aspekty transformace smrkových monokultur. Diplomová práce. MZLU v Brně: MZLU v Brně, 2007. 103.
závěrečná práce
Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.
Ekologické aspekty transformace smrkových monokultur
Menšík, Ladislav
Ekologické aspekty transformace smrkových monokultur. Bakalářská práce. Brno: MZLU v Brně, 2005. 85.
závěrečná práceprohlížet
Ekologie lesa III
Kulhavý, Jiří -- Bednářová, Emilie -- Marková, Irena -- Hadaš, Pavel -- Suchomel, Josef -- Purchart, Luboš -- Menšík, Ladislav -- Lorencová, Helena -- Šrámek, Vít -- Merklová, Lucie -- Fabiánek, Tomáš -- Truparová, Sabina -- Lomský, Bohumil -- Drápelová, Ida -- Remeš, Michal -- Klimo, Emil
Ekologie lesa III. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univrzita v Brně, 2009. 114 s. 2441. ISBN 978-80-7375-355-9.
skripta, učebnice
Evaluation of forest floor in a spruce, beech and mixed stand in the central part of the Drahanská vrchovina Upland
Menšík, Ladislav -- Fabiánek, Tomáš -- Kulhavý, Jiří
Evaluation of forest floor in a spruce, beech and mixed stand in the central part of the Drahanská vrchovina Upland. In ŠIMKOVÁ, P. MendelNet 2005, Contemporary state and development trends of forest in cultural landscape. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005, s. 71--76. ISBN 80-7157-902-5.
článek ve sborníku
Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.
Evaluation of the quality of humus substances in a spruce, beech and mixed stand in the central part of the Drahanská vrchovina Upland
Menšík, Ladislav -- Fabiánek, Tomáš -- Remeš, Michal -- Drápelová, Ida -- Kulhavý, Jiří
Evaluation of the quality of humus substances in a spruce, beech and mixed stand in the central part of the Drahanská vrchovina Upland. In ŠIMKOVÁ, P. MendelNet 2006, Contemporary state and development trends of forest in cultural landscape. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2006, s. 218. ISBN 80-7375-000-7.
článek ve sborníku
Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.prohlížet
Frakcionace humusových látek lesních půd
Menšík, Ladislav
Frakcionace humusových látek lesních půd. Disertační práce. Brno: LDF MENDELU, 2010. 210.
závěrečná práce
Frakcionace humusových látek lesních půd na příkladu kambizemí v oblasti Drahanské vrchoviny
Menšík, Ladislav -- Kulhavý, Jiří
Frakcionace humusových látek lesních půd na příkladu kambizemí v oblasti Drahanské vrchoviny. In: SOBOCKÁ, J. Diagnostika, klasifikácia a mapovanie pôd. 1. vyd. Bratislava: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2011. s. 62--70. ISBN 978-80-89128-90-7.
kapitola v knizeIng. Ladislav Menšík, Ph.D.
Frakcionace humusových látek lesních půd na příkladu kambizemí v oblasti Drahanské vrchoviny
Menšík, Ladislav -- Kulhavý, Jiří
Frakcionace humusových látek lesních půd na příkladu kambizemí v oblasti Drahanské vrchoviny. In SOBOCKÁ, J. Zborník abstraktov: "Nové trendy v diagnostike, klasifikácii a mapování půd". 2. konferencia Slovenskej a Českej pedologickej spoločnosti. Bratislava: Výzkumný ústav podoznalectva a ochrany pody, 2010, s. 9. ISBN 978-80-89128-79-2.
abstrakt ve sborníkuprohlížet
Hodnocení mimoprodukčních funkcí lesa vybraného území
Menšík, Ladislav
Hodnocení mimoprodukčních funkcí lesa vybraného území. Závěrečná práce. Brno: MENDELU Brno, 2010. 31.
závěrečná práce
Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.
Hodnocení stavu nadložního humusu v lesních ekosystémech
Fabiánek, Tomáš -- Menšík, Ladislav -- Kulhavý, Jiří
Hodnocení stavu nadložního humusu v lesních ekosystémech. In ŠARAPATKA, B. -- BEDNÁŘ, M. Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Česká pedologická společnost , 2006, s. 187--191. ISBN 80-244-1448-1.
článek ve sborníkuIng. Ladislav Menšík, Ph.D.prohlížet
How the different tree species composition can alter throughfall, chemical properties of subsurface runoff and soil chemistry
Kulhavý, Jiří -- Menšík, Ladislav -- Fabiánek, Tomáš -- Drápelová, Ida -- Remeš, Michal
How the different tree species composition can alter throughfall, chemical properties of subsurface runoff and soil chemistry.  [DVD-ROM]. In 19th World Congess of Soil Science - Soil solution for a changing world. Proceedings. s. 28--31. ISBN 978-0-646-53783-2.
článek v el. sborníku
Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.
Humus conditions and stand characteristics of artificially established young stands in the process of the transformation of spruce monocultures
Menšík, Ladislav -- Fabiánek, Tomáš -- Tesař, Vladimír -- Kulhavý, Jiří
Humus conditions and stand characteristics of artificially established young stands in the process of the transformation of spruce monocultures. Journal of forest science. 2009. sv. 55, č. 5, s. 215--223. ISSN 1212-4834.
článek v periodikuprohlížet
Humusové poměry porostů douglasky, smrku a smrku s bukem na Školním Polesí Hůrky
Menšík, Ladislav -- Kulhavý, Jiří -- Kantor, Petr -- Remeš, Michal
Humusové poměry porostů douglasky, smrku a smrku s bukem na Školním Polesí Hůrky. In 125 let Lesnických škol Píseckých a douglasky na Školním polesí Hůrky. Písek: Česká lesnická společnost, o.s., 2010, ISBN 978-80-02-02231-2.
článek ve sborníku
Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.prohlížet
Humusové poměry smíšených porostů založených sadbou na Drahanské vrchovině
Menšík, Ladislav -- Kulhavý, Jiří
Humusové poměry smíšených porostů založených sadbou na Drahanské vrchovině. In SOBOCKÁ, J. -- KULHAVÝ, J. Sborník příspěvků - Půda v moderní informační společnosti. Bratislava: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, 2008, s. 556--566. ISBN 978-80-89128-44-0.
článek ve sborníku
Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.
Humusové poměry smíšených porostů založených sadbou na Drahanské vrchovině
Menšík, Ladislav -- Kulhavý, Jiří
Humusové poměry smíšených porostů založených sadbou na Drahanské vrchovině. In Půda v moderní informační společnosti, 1. Konference České pedologické společnosti a Societas pedologica slovaca. 1. vyd. Bratislava: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, 2007, s. 77--78. ISBN 978-80-89128-34-1.
abstrakt ve sborníku
Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.
Characteristics of humus relations in forests of various species composition
Remeš, Michal -- Kulhavý, Jiří -- Menšík, Ladislav
Characteristics of humus relations in forests of various species composition. In ŠIMKOVÁ, P. MendelNet 2005, Contemporary state and development trends of forest in cultural landscape. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005, s. 101--106. ISBN 80-7157-902-5.
článek ve sborníkuIng. Michal Remešprohlížet
Charakter podkorunových srážek a lyzimetrických vod ve smrkovém, bukovém a smíšeném porostu ve střední části Drahanské vrchoviny
Menšík, Ladislav -- Remeš, Michal -- Fabiánek, Tomáš
Charakter podkorunových srážek a lyzimetrických vod ve smrkovém, bukovém a smíšeném porostu ve střední části Drahanské vrchoviny. In Zborník anotácií 46. medzinárodnej lesníckej konferencie ŠVOČ. Technická univerzita vo Zvolene: Vydavatel'stvo TU vo Zvolene, 2006, s. 35. ISBN 80-228-1600-0.
článek ve sborníku
Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.prohlížet
Koloběh uhlíku a dusíku na úrovni ekosystému v různých vývojových fázích lesa
Kulhavý, Jiří -- Menšík, Ladislav -- Fabiánek, Tomáš -- Drápelová, Ida -- Světlík, Jan -- Klimo, Emil -- Prax, Alois -- Jarošová, Hana -- Remeš, Michal -- Ročeň, Václav
Koloběh uhlíku a dusíku na úrovni ekosystému v různých vývojových fázích lesa. In KULHAVÝ, J. -- MENŠÍK, L. Les a dřevo - Podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny: Významné výsledky institucionálního výzkumu Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně v období 2005-2011. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012, s. 219--225. ISBN 978-80-7375-608-6.
článek ve sborníku
Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.prohlížet
Monitoring the processes of the matter transport through the soil profile by means of lysimeters in forest ecosystems in the Czech Republic
Kulhavý, Jiří -- Menšík, Ladislav -- Drápelová, Ida -- Remeš, Michal -- Truparová, Sabina -- Rojas Galvis, Juan José
Monitoring the processes of the matter transport through the soil profile by means of lysimeters in forest ecosystems in the Czech Republic. In Ecotrons and Lysimeters - Key tools for studying terrestrial ecosystem responces to global change, to pollutants and the ecological enginering. 1. vyd. Nancy, France: Helmholtz Zentrum München, GISFI, 2010, s. 14.
abstrakt ve sborníku
prohlížet
Nitrogen in forest ecosystems in the Drahanská vrchovina Upland (Czech Republic)
Kulhavý, Jiří -- Menšík, Ladislav -- Drápelová, Ida
Nitrogen in forest ecosystems in the Drahanská vrchovina Upland (Czech Republic). In Applied Forestry Research in the 21st Centruy. 1. vyd. Praha-Průhonice: Forestry nad Game Management Research Institute, 2011, s. 26.
abstrakt ve sborníku
Noble hardwoods on the Křtiny Training Forest Enterprise in the Czech Republic
Remeš, Michal -- Menšík, Ladislav -- Kulhavý, Jiří
Noble hardwoods on the Křtiny Training Forest Enterprise in the Czech Republic. In Eurasian Forests -- Northern Caucasus, Materials of the VIII International Conference of Young Scientists. Dedicated to 270th anniversary from the date of A. T. Bolotov's birth. Moscow - Sochi: Publishing House of Moscow State Forest University of Forest, 2008, s. 81--82.
abstrakt ve sborníku
Norway spruce monocultures and their transformation to close-to-nature forests from the point of view of soil changes in the czech republic
Klimo, Emil -- Kulhavý, Jiří
Norway spruce monocultures and their transformation to close-to-nature forests from the point of view of soil changes in the czech republic. Ekológia (Bratislava): international journal for ecological problems of the biosphere. 2006. sv. Vol. 25, č. No. 1, s. 27--43. ISSN 1335-342X.
článek v periodiku
Norway spruce monocultures and their transformation to close-to-nature forests from the point of view of soil changes in the Czech Republic
Klimo, Emil -- Kulhavý, Jiří
Norway spruce monocultures and their transformation to close-to-nature forests from the point of view of soil changes in the Czech Republic. In Forests in the Balance: Linking Tradition and Technology. Brisbane, Australia: COMMONWEALTH FORESTRY ASSOCIATION, 2005, s. 56. ISSN 1465-5489.
článek ve sborníkuprof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.prohlížet
Půda Krušných hor
Kulhavý, Jiří -- Šrámek, Vít -- Lomský, Bohumír -- Fiala, Přemysl -- Matějka, Karel -- Borůvka, Luboš -- Menšík, Ladislav
Půda Krušných hor. In NOVÁK, J. Lesnické hospodaření v Krušných horách. Opočno: VÚLHM, v.v.i. Strnady , 2008, s. 30--31.
abstrakt ve sborníku
Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.
Půdní vlastnosti pod vlivem kyselé depozice v lesních porostech na Drahanské vrchovině
Menšík, Ladislav -- Fabiánek, Tomáš -- Remeš, Michal -- Kulhavý, Jiří
Půdní vlastnosti pod vlivem kyselé depozice v lesních porostech na Drahanské vrchovině. In 12. pedologické dny na téma "Antropogenní zatížení půd" Sborník abstraktů. 1. vyd. Česká zemědělská univerzita v Praze: 2008, s. 21. ISBN 978-80-213-1814-4.
abstrakt ve sborníku
Půdní vlastnosti pod vlivem kyselé depozice ve smrkovém a bukovém porostu na Drahanské vrchovině
Menšík, Ladislav -- Kulhavý, Jiří
Půdní vlastnosti pod vlivem kyselé depozice ve smrkovém a bukovém porostu na Drahanské vrchovině. In Zborník anotácií 47. medzinárodnej lesníckej konferencie ŠVOČ s medzinárodnou účasťou. Technická univerzita vo Zvolene: Vydavatel'stvo TU vo Zvolene, 2007, s. 9--10. ISBN 978-80-228-1735-6.
abstrakt ve sborníku
prohlížet
Půdní vlastnosti pod vlivem kyselé depozice v lesních porostech na Drahanské vrchovině
Menšík, Ladislav -- Fabiánek, Tomáš -- Remeš, Michal -- Kulhavý, Jiří
Půdní vlastnosti pod vlivem kyselé depozice v lesních porostech na Drahanské vrchovině.  [CD-ROM]. In 12. Pedologické dny na téma Antropogenní zatížení půd - Sborník příspěvků. s. 91--97. ISBN 978-80-213-1879-3.
článek v el. sborníku
Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.
Rozdílné vlastností nadložního humusu při přeměně smrkových monokultur na porosty s přírodě bližší dřevinnou skladbou
Fabiánek, Tomáš -- Menšík, Ladislav -- Kulhavý, Jiří
Rozdílné vlastností nadložního humusu při přeměně smrkových monokultur na porosty s přírodě bližší dřevinnou skladbou. In ČERMÁK, P. -- BODEJČKOVÁ, I. -- ŽID, T. Krajina - les - dřevo. Brno: Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně, 2007, s. 199--207. ISBN 978-80-7375-117-3.
článek ve sborníku
Srovnání humusových poměrů pod porosty s různou dřevinnou skladbou
Remeš, Michal -- Menšík, Ladislav -- Fabiánek, Tomáš -- Kulhavý, Jiří -- Drápelová, Ida
Srovnání humusových poměrů pod porosty s různou dřevinnou skladbou. In sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Ochrana a využití půdy v podhorských oblastech. Česká pedologická společnost, IUSS, Societas Pedologica Slovaca, JU v Českých Budějovicích, 2005, s. 173--180. ISBN 80-7040-818-9.
článek ve sborníkuprohlížet
Sulphur and nitrogen concentrations and fluxes in bulk precipitation and throughfall in the mountain and highland spruce stands in the Czech Republic
Drápelová, Ida -- Menšík, Ladislav -- Kulhavý, Jiří -- Marková, Irena
Sulphur and nitrogen concentrations and fluxes in bulk precipitation and throughfall in the mountain and highland spruce stands in the Czech Republic. Journal of forest science. 2010. sv. 56, č. 10, s. 429--441. ISSN 1212-4834.
článek v periodiku
RNDr. Ida Drápelováprohlížet
Testování hypotézy pěstování porostních směsí (smíšených porostů) v oblasti Drahanské vrchoviny z hlediska růstových charakteristik a kvalitativních změn v půdě (chemizmus nadložního humusu a půdy) po opakovaném pěstování smrkových monokultur
Menšík, Ladislav -- Kulhavý, Jiří
Testování hypotézy pěstování porostních směsí (smíšených porostů) v oblasti Drahanské vrchoviny z hlediska růstových charakteristik a kvalitativních změn v půdě (chemizmus nadložního humusu a půdy) po opakovaném pěstování smrkových monokultur.  UEL, LDF, MZLU v Brně. 2007.
výzkumná zpráva utajovanáIng. Ladislav Menšík, Ph.D.prohlížet
The acidification of forest soils in the CR
Kulhavý, Jiří -- Menšík, Ladislav -- Remeš, Michal -- Drápelová, Ida -- Fabiánek, Tomáš
The acidification of forest soils in the CR. In Protection of the ecological and productivity functions of soil in a Pan European contex - book of abstracts. Průhonice: Research Institute for Soil and Water Conservation foundation, 2009, s. 20.
abstrakt ve sborníku
Vlastnosti nadložního humusu v různých porostních typech na kyselých stanovištích
Fabiánek, Tomáš -- Menšík, Ladislav -- Kulhavý, Jiří
Vlastnosti nadložního humusu v různých porostních typech na kyselých stanovištích. In SOBOCKÁ, J. -- KULHAVÝ, J. Sborník příspěvků - Půda v moderní informační společnosti. Bratislava: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, 2008, s. 394--398. ISBN 978-80-89128-44-0.
článek ve sborníkuIng. Ladislav Menšík, Ph.D.
Vlastnosti nadložního humusu v různých porostních typech na kyselých stanovištích
Fabiánek, Tomáš -- Menšík, Ladislav -- Kulhavý, Jiří
Vlastnosti nadložního humusu v různých porostních typech na kyselých stanovištích. In Půda v moderní informační společnosti, 1. Konference České pedologické společnosti a Societas pedologica slovaca. 1. vyd. Bratislava: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, 2007, s. 71. ISBN 978-80-89128-34-1.
abstrakt ve sborníku
Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.
Změny v lesních půdách v důsledku kyselé depozice
Menšík, Ladislav -- Fabiánek, Tomáš -- Remeš, Michal -- Kulhavý, Jiří
Změny v lesních půdách v důsledku kyselé depozice. In ŠARAPATKA, B. -- BEDNÁŘ, M. Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Česká pedologická společnost , 2006, s. 225--230. ISBN 80-244-1448-1.
článek ve sborníku