ProjektyHelp


02/03/05 Vývoj půdních vlastností v průběhu hospodářských opatření po holé seči

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem bude kontrolní měření vývoje půdy na pasece pod porostem smrku po různých hospodářských zásazích v návaznosti na dřívější stav. Parametry pro vyhodnocení: kvalita povrchového humusu, akumulace N, pH a obsah N v horizontu A.
Druh projektu:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
02/03/05
Stav projektu:Řešený
Hlavní projekt:
Etapa 3. Ekologické důsledky pěstování smrkových monokultur (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
7
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:
4