ProjektyHelp


02/03/05 Vývoj půdních vlastností v průběhu hospodářských opatření po holé seči

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace   Pracovníci
   
Výsledky   Harmonogram
   


Následující tabulka zobrazuje seznam výsledků přidaných k projektu "02/03/05 Vývoj půdních vlastností v průběhu hospodářských opatření po holé seči".

Publikace
Druh publikaceOdpovědnost
Podrobnosti
Carbon stock in an even-aged Norway spruce stand on the original beech site and its changes during clear-cutting regeneration
Klimo, Emil -- Kulhavý, Jiří
Carbon stock in an even-aged Norway spruce stand on the original beech site and its changes during clear-cutting regeneration. Ekológia (Bratislava): international journal for ecological problems of the biosphere. 2009. sv. 28, č. 4, s. 363--375. ISSN 1335-342X.
článek v periodiku
Forest soil acidification in the Czech Republic
Klimo, Emil -- Materna, Josef -- Lochman, Václav -- Kulhavý, Jiří
Forest soil acidification in the Czech Republic. Journal of forest science. 2006. sv. 52, č. SI 2006, s. 14--22. ISSN 1212-4834.
článek v periodiku
prohlížet
The accumulation and properties of surface humus layer in mixed selection forests of fir on different substrates
Pernar, Nikola -- Matič, Slavko -- Bakšič, Darko -- Klimo, Emil
The accumulation and properties of surface humus layer in mixed selection forests of fir on different substrates. Ekológia (Bratislava): international journal for ecological problems of the biosphere. 2008. sv. 27, č. 1, s. 41--53. ISSN 1335-342X.
článek v periodikuprohlížet
The changes of the forest environment and biodiversity in a Norway spruce ecosystem with clearcutting regeneration the original beech site
Klimo, Emil -- Prax, Alois -- Hybler, Vítězslav -- Štykar, Jan
The changes of the forest environment and biodiversity in a Norway spruce ecosystem with clearcutting regeneration the original beech site. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2010. sv. LVIII, č. 4, s. 97--121. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuprof. Ing. Emil Klimo, DrSc.prohlížet