ProjektyHelp


02/03/05 Vývoj půdních vlastností v průběhu hospodářských opatření po holé seči

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace   Pracovníci         


Následující tabulka zobrazuje podrobnější informace o pracovnících projektu "02/03/05 Vývoj půdních vlastností v průběhu hospodářských opatření po holé seči".


Seznam všech pracovníků projektu

V následující tabulce je seznam všech pracovníků pracujících na projektu.

Pracovník
Role
Pracoviště
Telefon
Kancelář
AÚZPL LDF [ukončeno]
+420 545 134 125
BA04N4039 (B4.39)
prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.A
ext LDF
+420 545 134 189
BA06N3011 (T3.11)
Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.
A
ÚEPZ FRRMS+420 545 134 066BA04N6050 (B6.50), BN01N2056 (Z2.56)
Ing. Petr Polster, Ph.D.
A
LDF D-EMNG-EMOPZ [ukončeno]
doc. Ing. Robert Knott, Ph.D.
M
ÚZPL LDF, ÚHÚLAG LDF, ext ZF, ext AF
+420 545 134 124
BA04N4047 (B4.47), BA04N4036 (B35)
Ř
ext LDF
+420 545 134 038BA04N6051 (B6.51)
Jaroslava TesařováŘ
ÚEL LDF [ukončeno]
+420 545 134 193
BA04N2027 (BZ122)

Legenda
Role:AadministrativaM
metodický řešitel
Ř
řešitel
H
pomocník
P
pozorovatel