ProjektyHelp


02/03/02 Obnova smrkové monokultury směřující k přeměně druhové skladby

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   
Pracovníci
   
Výsledky
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Problematika přeměny druhové skladby podrostním způsobem bude řešena na stacionáru LDF v Rájci nad Svitavou ve smrkové monokultuře rostoucí na nepůvodním stanovišti v objektu „mýtní porost“. Hlavním cílem úkolu je vyhodnotit přeměnu druhové skladby stávající smrkové monokulturní kmenoviny pomocí kombinace clonných kotlíků a pruhové clonné seče v les s přirozenější druhovou skladbou a bohatější strukturou a charakterizovat změny porostního prostředí při tomto způsobu obnovy. Dílčí cíle: - Charakteristika dynamiky odrůstání uměle založeného následného porostu jedle a buku na ploše clonných kotlíků (výška, zdravotní stav, poškození, atd.) s ohledem na širokou škálu nově vzniklých ekologických podmínek uvnitř smrkové kmenoviny, vytvoření GIS výzkumného objektu, - sledování přirozeného zmlazení (hustota, druhové složení, zdravotní stav), - sledování přírůstové reakce stromů dospělého porostu ponechaných na ploše clonných kotlíků (přírůstu na kruhové výčetní základně), - zhodnocení distribuce slunečního záření pod stávající smrkovou kmenovinou (četnostní analýza fotosynteticky aktivní radiace), - navržení pěstebních opatření vedoucích k získání oblasti optimálního využití ozářenosti pro úspěšnou obnovu (zhodnotit ozářenost z fyziologického hlediska).
Druh projektu:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
02/03/02
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:
Etapa 3. Ekologické důsledky pěstování smrkových monokultur (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:9
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
3