ProjektyHelp


02/03/01 Vliv výchovných zásahů na porostní prostředí opakované smrkové tyčoviny na nepůvodním stanovišti

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace   
   
Výsledky   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Problematika vlivu výchovných zásahů (úrovňová a silná podúrovňová probírka) na porostní prostředí bude řešena na stacionáru LDF v Rájci nad Svitavou ve smrkové monokultuře druhé generace rostoucí na nepůvodním stanovišti - objekt „paseka“. Hlavním cílem úkolu je posoudit vývoj a produkci mladého porostu smrku ztepilého pod vlivem různých režimů výchovy a posoudit vliv těchto výchovných zásahů na změny porostního prostředí. Dílčí cíle: - vyhodnotit vývoj a produkci mladého smrkového porostu dle jednotlivých variant výchovy, - vyhodnotit změny v zastoupení jednotlivých tloušťkových tříd ve vztahu ke konkrétnímu porostnímu prostředí, - sledovat přírůstové reakce jednotlivých stromů a charakterizovat přírůstové změny vyvolané výchovnými zásahy, - analyzovat mikroklima smrkového porostu v jednotlivých variantách probírek.
Druh projektu:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:02/03/01
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:Etapa 3. Ekologické důsledky pěstování smrkových monokultur (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
8
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
4