ProjektyHelp


Etapa 3. Ekologické důsledky pěstování smrkových monokultur

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace   Pracovníci
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:eTS VZ (Etapa tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:02/03
Stav projektu:Řešený
Hlavní projekt:Dílčí záměr 02: Zásady hospodaření a optimalizace druhové skladby lesů v antropicky se měnících podmínkách pahorkatin a vysočin (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:1