Projekty


Složení a struktura taxocenóz modelové skupiny pisivek (Psocoptera) v lesních geobiocenózách v západních Karpatech

Garant: prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem projektu je přispět k dlouhodobému výzkumu sledování změn taxocenóz modelové skupiny pisivek ve vegetačních stupních v oblasti střední Evropy. Předmětem tohoto výzkumu je zhodnocení změny geobiocenóz v oblasti Západních Karpat na základě změn složení taxocenóz modelové skupiny pisivek po 10letech. V rámci projektu bude nasbírán materiál modelové skupiny pisivek během jedné vegetační sezóny na již stabilizovaných výzkumných plochách, které jsou rozmístěny na území Západních Karpat. Plochy zaujímají celou škálu nejrozšířenějším vegetačních stupňů tj. 3. až 9.VS. Výsledkem bude rozšíření současné databáze o výskytu pisivek v ČR a přispění k hodnocení změn geobiocenóz.
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Identifikace projektu:
19/2013
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2013
Datum ukončení projektu:31. 01. 2014
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:6