Projekty


Krajinná paměť jako dědictví venkova - proměny české kulturní krajiny v mentálním obraze jejich obyvatel

Garant: prof. Dr. Ing. Milada Šťastná


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:TAČR (Projekt financovaný Technologickou agenturou ČR)
Pracovisko:Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Identifikácia projektu:TD020211
Identifikácia projektu podľa CEP, CEZ:TD020211
Stav projektu:Obhájený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2014
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:19