Projekty


Krajinná paměť jako dědictví venkova - proměny české kulturní krajiny v mentálním obraze jejich obyvatel

Garant: prof. Dr. Ing. Milada Šťastná


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:TAČR (Projekt financovaný Technologickou agenturou ČR)
Pracoviště:Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Identifikace projektu:TD020211
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:TD020211
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2014
Datum ukončení projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:8
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:19