ProjektyHelp


01/05/04 Geobiocenologické podklady pro péči o břehové porosty v povodí Odry

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   
Pracovníci
   
Výsledky
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Mapování geobiocenologickou metodou potenciálního stavu geobiocenóz v příbřežní části niv toků povodí Odry, včetně současného stavu zejména dřevinné vegetace. Zjištění struktury a textury vývojových etap biocyklocénů krajinného segmentu. Vyhotovení geobiocenologických charakteristik pro podklady k péči a zakládání břehových a doprovodných porostů. Návrhy specifických dřevinných skladeb pro jednotlivé toky nebo jejich skupiny. Zpracování přehledových map geobiocenologických struktur.
Druh projektu:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
01/05/04
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:
Etapa 5. Ochrana rozmanitosti zájmového území a biodiverzity na úrovni společenstev i druhů (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
10
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
6