ProjektyHelp


01/05/01 Výzkum biodiverzity lesních geobiocenóz v různých typech lužních lesů

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   Pracovníci
   
Výsledky
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Inventarizace druhové diverzity bylin, dřevin a macromycetů v lužních ekosystémech jižní Moravy a Poodří se zaměřením na zvláště chráněné a fytogeograficky významné druhy. Hodnocení dynamiky vývoje rostlinných společenstev podle ekologie stanovišť a vývojových stadií biocenóz. Navržení zásad hospodářské činnosti vedoucích k udržení a zvýšení biodiverzity, včetně managementu a plánu péče v přírodních rezervacích.
Druh projektu:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:01/05/01
Stav projektu:Řešený
Hlavní projekt:
Etapa 5. Ochrana rozmanitosti zájmového území a biodiverzity na úrovni společenstev i druhů (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
12
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:77