ProjektyHelp


01/04/04 Přirozená obnova dubu letního slavonského v oblasti lužního lesa

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   
   
   Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
V některých oblastech lužních lesů ČR jsou porosty dubu letního slavonského. Svojí kvalitou a produkcí často předčí místní ekotypy dubu letního. Nově zakládané porosty dubu letního slavonského se však vznikají výlučně umělou obnovou při nákupu osiva v zahraničí. Přirozená obnova dubu letního slavonského nebyla dosud ani exaktně odzkoušena. Cílem práce je - na základě experimentálního ověření navrhnout metodické postupy a stanovit limity přirozené obnovy dubu letního slavonského v oblasti lužních lesů. Metodické postupy budou zpracovány komplexně od přípravy porostů a stanoviště až po zajištění nových porostů. Předmětný úkol je součástí komplexního výzkumu „Posouzení současných způsobů obnovy lužního lesa a možnosti alternativních postupů“.
Druh projektu:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
01/04/04
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:
Etapa 4. Posouzení současných způsobů obnovy lesa a možností alternativních postupů (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
8
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
10