ProjektyHelp


01/04/03 Možnosti uplatnění maloplošných obnovních prvků při obnově dubu letního v lužních lesích

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:V posledních desetiletích je v rámci ČR obnova dubu letního realizována výlučně velkoplošnou umělou obnovou, která negativně ovlivňuje ekosystém lužního lesa a nepřispívá k tvorbě věkově a druhově diferencovaného lesa. V chráněných územích je snaha striktně uplatňovat přírodě blízké způsoby obhospodařování, což jednoznačně preferuje podrostní a maloplošné způsoby obnovy. V případě dubu letního mohou být maloplošné postupy obnovy problematické a zkušenosti s takovým typem obnovy nejsou téměř žádné. Cílem práce je - na základě exaktního experimentálního ověření navrhnout metodické postupy a stanovit limity maloplošných způsobů obnovy dubu letního v lužním lese. Metodické postupy budou zpracovány komplexně od přípravy porostů a stanoviště až po zajištění nových porostů. Předmětný úkol je součástí komplexního výzkumu „Posouzení současných způsobů obnovy lužního lesa a možnosti alternativních postupů“.
Druh projektu:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
01/04/03
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:Etapa 4. Posouzení současných způsobů obnovy lesa a možností alternativních postupů (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
10
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
10