ProjektyHelp


01/04/01 Přirozená obnova dubu letního v inundačních a vodou neovlivněných stanovištích lužního lesa

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   Pracovníci      
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
V posledních desetiletích je v rámci ČR obnova dubu letního realizována výlučně velkoplošnou umělou obnovou (síje, sadba), která negativně ovlivňuje ekosystém lužního lesa a nepřispívá k tvorbě věkově a druhově diferencovaného lesa. Metodické postupy a limity přirozené obnovy dubu letního (v rámci tradičních středoevropských způsobů pěstování dubu) nejsou propracovány a postupy uplatňované v zahraničí (Chorvatsko, Francie) nelze jednoznačně přebírat. Cílem úkolu je - na základě experimentálního ověření navrhnout metodické postupy a stanovit limity přirozené obnovy dubu letního na dvou rozdílných stanovištích lužního lesa („kopřivové“ a „babykové“ stanoviště). Metodické postupy budou zpracovány komplexně od přípravy porostů a stanoviště až po zajištění nových porostů. Předmětný úkol je součástí komplexního výzkumu „Posouzení současných způsobů obnovy lužního lesa a možnosti alternativních postupů“.
Druh projektu:Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
01/04/01
Stav projektu:Řešený
Hlavní projekt:
Etapa 4. Posouzení současných způsobů obnovy lesa a možností alternativních postupů (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:7
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
14