ProjektyHelp


Etapa 4. Posouzení současných způsobů obnovy lesa a možností alternativních postupů

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:eTS VZ (Etapa tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
01/04
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:
Dílčí záměr 01: Lužní lesy - obhospodařování z pohledu udržitelného rozvoje (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0