ProjektyHelp


01/03/03 Monografie „Lužní lesy mírného pásma Evropy“

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace      Výsledky   Harmonogram
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem úkolu je zpracování rukopisu monografie „Lužní lesy mírného pásma Evropy“ v široké mezinárodní spolupráci. Monografie bude mít dvě části, v první bude posouzeno – vznik aluviálních území – historie vztahu člověka a lužních lesů – zhodnocení abiotického prostředí – rostlinná společenstva lužních lesů – fauna lužních lesů – hospodaření v lužních lesích – vztah lužních lesů a okolní krajiny – revitalizace a ochrana lužních lesů – hospodaření v lužních lesích – kulturní aktivita člověka v lužních lesích Ve druhé části budou informace o stavu lužních lesů v jednotlivých zemích Evropy.
Druh projektu:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
01/03/03
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:
Etapa 3. Vývoj půdních vlastností a procesů v obhospodařovaných lesích a v rezervacích (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
2