ProjektyHelp


Etapa 3. Vývoj půdních vlastností a procesů v obhospodařovaných lesích a v rezervacích

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   
Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:eTS VZ (Etapa tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
01/03
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:
Dílčí záměr 01: Lužní lesy - obhospodařování z pohledu udržitelného rozvoje (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:0