ProjektyHelp


Platforma pro studium a inventarizaci lesních ekosystémů

Garant: prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.


Základní informace         


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cílem projektu je vytvoření funkční sítě institucí zabývající se širokou škálou aktivit v oblasti studia a inventarizace lesních ekosystémů, nastavení a zintenzivnění jejich spolupráce a vytvoření komunikační platformy. Cílovou skupinou jsou studenti, akademičtí a další pracovníci VŠ a další pracovníci zabývající se VaV aktivitami. Záměrem je prohloubení komunikace a interaktivní spolupráce mezi partnery formou studentských praxí a stáží, zpracování kvalifikačních prací v rámci multidisciplinárních týmů, kde budou zohledněny biologické i lesnické přístupy a následné interpretaci zjištěných skutečností. Lesy jsou stabilizačním prvkem středoevropské krajiny, kde jsou předmětem lesnického plánování, vycházejícího z biologicko-ekologických základů. Řešení otázek v lesnictví vyžaduje komplexní přístup a spolupráci řady oborů. Úlohou platformy je nastavení komunikace a uplatňování společného přístupu k lesním ekosystémům. Čtyři klíčové aktivity budou realizovány žadatelem a jeho partnery.
Druh projektu:
OP (Operační programy)
Pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 12. 2012
Datum ukončení projektu:
30. 11. 2014
Počet pracovníků projektu:
65
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
1