Projekty


Hodnocení dynamiky DOC a DON v lesních ekosystémech Drahanské vrchoviny

Garant: Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cílem dílčí části RP je vyhodnotit charakter půdní organické hmoty (SOM) a vliv faktorů prostředí (různá úroveň acidity, dřevinné složení) v lesních porostech s převahou smrku ztepilého (Picea abies) a buku (Fagus sylvatica) na procesy transformace DOC, DON mezi pevnými částicemi a půdním roztokem v podmínkách in situ v oblasti Drahanské vrchoviny v nejrozšířenějším půdním typu v ČR (kambizem modální oligotrofní) v jedlo-bukového lesního vegetačního stupně v nadmořské výšce 600--660 m n. m. na stanovištích původních smíšených lesů. V rámci řešení RP bude probíhat spolupráce s Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Druh projektu:Iný (Jiný projekt)
Pracovisko:Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikácia projektu:RP LDF Mendelu 2013
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 06. 2013
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2
Počet výsledkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.Řešitel
Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.Řešitel