Projekty


Porovnání metod stanovení obsahu vybraných ukazatelů jakosti povrchových vod

Garant: Ing. Petra Oppeltová, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF), Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Identifikace projektu:IP 23/2013
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 03. 2013
Datum ukončení projektu:05. 02. 2014
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:3
Počet výsledků na projektu:6

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Jakub Elbl, Ph.D.Řešitel
Ing. Petra Oppeltová, Ph.D.Garant
Ing. Kateřina Zákoutská, DiS.Řešitel