Projekty


Porovnání metod stanovení obsahu vybraných ukazatelů jakosti povrchových vod

Garant: Ing. Petra Oppeltová, Ph.D.


Základní informace
   Pracovníci   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF), Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Identifikace projektu:
IP 23/2013
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 03. 2013
Datum ukončení projektu:05. 02. 2014
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
3
Počet výsledků na projektu:
6

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Ing. Jakub Elbl, Ph.D.Řešitel
Garant
Ing. Kateřina Zákoutská, DiS.
Řešitel