ProjektyHelp


Vývoj vlastního řešení DPZ prostřednictvím bezpilotního letounu a jeho praktické využití v lesnictví

Garant: doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Uvedený projekt je zaměřen na využití bezpilotního letounu (UAV) v lesnictví s možným přesahem i do jiných oborů zabývajících se dálkovým průzkumem Země (DPZ). Konkrétně bude využito bateriového osmi vrtulového zařízení podporujícího kolmé starty o nosnosti přídavné zátěže 2 kg, které je vybaveno již zmiňovaným navigačním systémem, telemetrií a gyrostabilizačním systémem. Tento přístroj bude osazen senzory pro získávání dat DPZ ve viditelném, blízkém infračerveném a případně termálním elektromagnetickém spektru. Tato data budou dále fotogrammetricky zpracována například do podoby digitálních modelů terénu, modelů povrchu a ortofotografií jejichž interpretací budou získávány informace o chování jednotlivých stromů nebo celých porostů v uvedeném rozsahu elektromagnetického spektra. Spektrální chování vegetace bude v rámci jednotlivých oborů dále analyzováno v souvislosti s různými fyziologickými, biotickými a abiotickými vlivy, které ho mohou do jisté míry ovlivnit.
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF), Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF), Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF), Ústav techniky (LDF), Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Identifikace projektu:
IGA 68/2013
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 02. 2013
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:
18
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
8