Projects


Vývoj vlastního řešení DPZ prostřednictvím bezpilotního letounu a jeho praktické využití v lesnictví

Supervisor: doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.


Basic information         


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Uvedený projekt je zaměřen na využití bezpilotního letounu (UAV) v lesnictví s možným přesahem i do jiných oborů zabývajících se dálkovým průzkumem Země (DPZ). Konkrétně bude využito bateriového osmi vrtulového zařízení podporujícího kolmé starty o nosnosti přídavné zátěže 2 kg, které je vybaveno již zmiňovaným navigačním systémem, telemetrií a gyrostabilizačním systémem. Tento přístroj bude osazen senzory pro získávání dat DPZ ve viditelném, blízkém infračerveném a případně termálním elektromagnetickém spektru. Tato data budou dále fotogrammetricky zpracována například do podoby digitálních modelů terénu, modelů povrchu a ortofotografií jejichž interpretací budou získávány informace o chování jednotlivých stromů nebo celých porostů v uvedeném rozsahu elektromagnetického spektra. Spektrální chování vegetace bude v rámci jednotlivých oborů dále analyzováno v souvislosti s různými fyziologickými, biotickými a abiotickými vlivy, které ho mohou do jisté míry ovlivnit.
Kind of project:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Department:
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT), Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT), Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT), Department of Engineering (FFWT), Department of Silviculture (FFWT)
Project identification:
IGA 68/2013
Project status:
In progress
Project start date :
01. 02. 2013
Project close date:
31. 12. 2015
Number of workers in the project:18
Number of official workers in the project:
0
Number of results in the project:8