ProjektyHelp


Akademie

Garant: Ing. Petr Novák


Základní informace
   
Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:Interní (Interní projekt MZLU v Brně financovaný rozpočtem)
Pracoviště:Děkanát LDF (LDF)
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:Ústav 491
Datum zahájení projektu:30. 04. 2013
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0